Dr.Öğr.Üyesi
Songül DOĞANAY
Birim
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
İletişim